Csány-Szendrey AMI1 Csány-Szendrey AMI2 Csány-Szendrey AMI3 Csány-Szendrey AMI4 Csány-Szendrey AMI5 Csány-Szendrey AMI6 Csány-Szendrey AMI7 Csány-Szendrey AMI8 Csány-Szendrey AMI9 Csány-Szendrey AMI10 Csány-Szendrey AMI11 csany_szendrey_ami_keszthely_iskola__1212 Csány-Szendrey AMI13 Csány-Szendrey AMI14 Csány-Szendrey AMI15 Csány-Szendrey AMI16 Csány-Szendrey AMI17 Csány-Szendrey AMI18


 

KÖNYVTÁRCsány-Szendrey Általános Iskola - Fodor u.

Az épületben a könyvtár központi helyen található: nyugat-emeleten balra az első két ajtó. Két külön bejára, de egymásba nyíló helyiség áll rendelkezésre, 24 és 56 m2-es alapterülettel. A különböző állománytestek, részlegek elkülönítése így megoldható.

A kézikönyvtár és a folyóiratok a kisebb helyiségben foglalnak helyet, ami olvasóteremként működik. Középen 4 asztal van 16 székkel. TV és video is található itt, falra erősített vaspolcokon. Külön szekrényben vannak a videók, magnókazetták, CD-ROM-ok, illetve CD lemezek, DVD-k.

A nagyobb helyiség többfunkciós: bejárattól jobbra kölcsönző pult és számítógépasztal (tasakos, színcsíkos kölcsönző rendszer működik). Mellette egy tájékoztató blokk, amely a katalógusokat tartalmazza. Egy betűrendes leíró szótárkatalógus, egy ETO alapú szakkatalógus, egy AV katalógus és egy raktári kartoték áll rendelkezésre. 2003-tól az állomány számítógépen van. Középen elegendő mennyiségű asztal és szék, 30 fő befogadására képes. Leghátul a falra erősített polcokon a padlótól a mennyezetig az ismeretterjesztő, előtte 90 °-os szögben beforgatott 3 polc a magyar, német és angol nyelvű szépirodalom tankönyvek oldalt a szekrényben találhatók. A tájékozódást eligazító táblák, feliratok, fülek, kiemelések segítik.

Az állomány összetétele: kb. 4000-res nagyságrendű tankönyv, kézikönyv, módszertani útmutató és tanmenet, mintegy 10.000 kötet könyv (szak és szépirodalom, valamint kézikönyv), 1400 AV dokumentum és térkép végül 25 fajta periodikum.

A szépirodalom csoportjai: antológiák, prózák és drámai gyűjtemények a világ és a magyar irodalomból, házi és ajánlott olvasmányok, klasszikus és kortárs szerzők kötelei, magyar és külföldi népköltészet remekei.

Az ismeretközlő irodalom: munkáltató eszközként használatos könyvek, tananyagot kiegészítő, tájékozódást kiegészítő ismeretterjesztő irodalom, hobby és szabadidős tevékenység eltöltéséhez használható könyvek.

Kézikönyvtár felépítése: kis, közép és nagyméretű alap és középszintű általános lexikonok, szótárak, enciklopédiák és adattárak, a tudományok és művészetek hasonló méretű és szintű referensz könyvei. A szaktudományok elméleti és történeti összefoglalói.

A periodika gyűjtemény, közérdekű hírlapok, könyvtári, pedagógiai, módszertani szaklapok, gyermek és ifjúsági lapok.

Az AV dokumentumoknál minden témát és tantárgyat igyekszünk képviseltetni.

A könyvtár feladatai:
. önálló ismeretszerzés igényének kifejlesztése
. könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatása
. olvasási szokások kialakítása
. segítség a szabadidő helyes eltöltéséhez
. kötelező és ajánlott olvasmányok biztosítása
. a pedagógusok megfelelő irodalommal való ellátása

Ez alapján az könyvtár alap és kiegészítő szolgáltatásai a következők:

Alap
. kölcsönzés
. hosszabbítás
. előjegyzés
. helyben használat
. gyerekekkel való csoportos foglalkozás (könyvtári órák)
. gyerekekkel való egyéni foglalkozás (olvasószolgálat)
. passzív tájékoztatás

Kiegészítő:
. tanórán kívüli foglalkozás (verseny, vetélkedő)
. tájékoztatás más könyvtárak szolgáltatásairól
. könyvtárközi kölcsönzés
. TV-video használat
. számítógép-internet használat

. klub-sarok

A könyvpedagógiai munka különböző színtereken valósul meg: az olvasószolgálat során, versenyre való felkészítéskor és helyben használatkor egyénileg foglalkozunk a gyerekekkel, könyvtárismereti órákon, szakkörökön, vetélkedőkön pedig csoportosan.

Kölcsönzés: kettő könyv 3 hétre kölcsönözhető, hosszabbítás egy alkalommal, bármilyen dokumentum elvihető a tanórára.

A tanterv által előírt ismeretek megtanítása a könyvtárismereti órákon történik.


Tanítandó témakörök:
. névhasználat
. könyvtár rendje: állományegységek és elrendezésük
. katalóguscédula felépítése
. kézikönyvtár-használat
. dokumentum típusok
. szellemi munka technikája

Ezen kívül szakkörök, vetélkedők, pályázatok szervezése és vezetése iskolai és területi szinten.

Vetélkedők: A tananyagra épülő játékos feladatok versenyszerűen.

. Az ember feje nem lexikon 3 - 4.o.
. Az ember feje nem lexikon 5 - 6.o.
. Az ember feje nem lexikon 7 - 8.o.
. Cinema : levelezős játék 3-4-5.o.
. Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei és országos forduló 7 - 8. o.
. Jonatán első magyar könyvmolyképző: országos 9 - 12 éves korosztály számára
. Helyismereti verseny: általános és középiskolásoknak

 

Csány-Szendrey Általános Iskola - DEÁK FERENC u.
 

Az iskola könyvtára 2004-ben, a két intézmény összevonását követően jött létre. A két tanteremből kialakított 100 m2-es könyvtárhelyiség - mely 10 000 kötet könyvvel rendelkezik - megfelel a XXI. század igényeinek. Az állomány számítógépen van, a kölcsönzés is ezen folyik.


Az egyik teremben található a kölcsönzőpult számítógéppel, a kézikönyvtár és az olvasóterem, mely könyvtári óráknak, versenyek és vetélkedők rendezésének is helyet ad. Itt helyeztük el a katalógusszekrényt, az időszaki kiadványokat, a DVD és CD lemezeket, a videokazettákat, a hangkazettákat és hanglemezeket, a CD-ROM-okat és a digitális táblákhoz használható tananyagokat. A múzeális könyvgyűjtemény, a tankönyvek, az ingyenes tankönyvek, a társasjátékok és a fénymásoló gép is ebben a teremben kaptak helyet.
A másik teremben található szabadpolcokon a kölcsönözhető állomány. Szépirodalmat (regények, versek, mesék, ajánlott olvasmányok) és ismeretterjesztő irodalmat kölcsönözhetnek innen az olvasók. Az itt elhelyezett számítógépet és két laptopot a tanulók használhatják kölcsönzési időben, ezáltal biztosított számukra a CD-ROM-ok és az Internet használat is.


A könyvtárban könyvvásárlásra is lehetőség van, a Novum Kiadó és a Tóth Könyvkereskedés könyvterjesztői rendszeresen jelentkeznek új kiadványaikkal, melyekből tanulók, tanárok, szülők egyaránt vásárolhatnak.


A könyvtárosi feladatok ellátását könyvtárpedagógus végzi. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása könyvtári órákon történik, a NAT és a Kerettanterv előírásai szerint. A hagyományos feladatokon kívül versenyekre is készít fel tanulókat a könyvtár: Jonatán Könyvmolyképző (országos), Olvass velünk (országos), Barangolás a gyermekirodalomban (megyei), Párkányi József könyvtárhasználati verseny (területi). Megkaptuk a Nagy Könyv Programiroda Elismerő Oklevelét a programsorozatban való részvételért, valamint a Jonatán Könyvmolyképző Arany Diplomáját az olvasóvá nevelés területén végzett munkáért. Könyvtárunk öt megyei pályázaton szerepelt sikeresen, ezáltal kb. 1.5 millió Ft-ot fordíthattunk könyvtárfejlesztésre.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az iskola új, modern könyvtára szívesen áll a tanulók rendelkezésére az alábbi kölcsönzési időben:


Kedd: 10-13

Csütörtök: 10-13

Péntek: 9-12, 13-14

Takácsné Szabó Csilla
Könyvtárostanár

 


_

_ _