Csány-Szendrey AMI1 Csány-Szendrey AMI2 Csány-Szendrey AMI3 Csány-Szendrey AMI4 Csány-Szendrey AMI5 Csány-Szendrey AMI6 Csány-Szendrey AMI7 Csány-Szendrey AMI8 Csány-Szendrey AMI9 Csány-Szendrey AMI10 Csány-Szendrey AMI11 csany_szendrey_ami_keszthely_iskola__1212 Csány-Szendrey AMI13 Csány-Szendrey AMI14 Csány-Szendrey AMI15 Csány-Szendrey AMI16 Csány-Szendrey AMI17 Csány-Szendrey AMI18


 

PARTNEREINK

 

ISKOLASZÉK:

Az iskalaszék elnöke:

Dr. Iglódi Endre

"Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.

Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger."

(Calkuttai Teréz anya)

Iskolánkban egy igen lelkes, aktív Iskolaszék alakult, melynek tagjai kiveszik részüket a

kevésbé látványos, de annál hasznosabb hétköznapokban is. Nemcsak az iskola munkatervét

véleményezik, hanem részt vesznek az iskola eseményeinek lebonyolításában. Megtárgyalják

és elfogadják a Házirendet. Részt vesznek az iskolai ünnepségeken, zsűriznek a farsangi

karneválon, a Gyermeknap feladataiból is kiveszik részüket, fagyit mérnek és pizzát sütnek.

Gyakorolják egyetértési jogukat a jogszabályban meghatározott kérdésekben, félévente

üléseznek. Fellépnek az iskolai bálon, tevékeny részt vállalnak a tanár-diák focimeccsen is.

Anyagilag is támogatják az intézményt.

A mottót szem előtt tartva az Iskolaszék tagjainak valóban az iskola, a gyerekek szolgálata a

legfontosabb, s élnek is minden lehetőséggel, hogy ezt bebizonyítsák.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG:

 

A Szülői Munkaközösség elnöke:

 

 

A szülői szervezet célja az oktató-nevelő munkát segítő szülők összefogása, tájékoztatása,

véleményük kikérése és továbbítása, a szülői érdekek érvényesítése. Az SZM a tanulók

oktatásáért, neveléséért felelős felnőttek közösségének egyike, segíti a szülők nézeteinek

érvényre juttatását. Elsősorban az intézményen belül képviseli a szülők érdekeit, megalapítása

és működtetése a szülők döntésén múlik. Elősegíti a hatékonyabb működést és a valóságos

érdekképviseletet. Része az iskolának, attól nem különül el, nem önálló jogi személy,

létrehozásához és működtetéséhez alkalmazni kell a közoktatási törvény rendelkezéseit. Az

osztályokban alapított szülői szervezet az SZM szervezet alapegysége. Így először az

osztályok hoznak létre szülői szervezetet. A tagok önkéntesen vállalják a feladatot. A tagságot

évente megerősítik. Visszamondás alapján új tagot lehet választani. A szülők maguk közül

választanak elnököt és egyéb tisztségviselőket (helyettest, gazdasági felelőst, ügyintézőt).

 

___________________________________________________________________________________________________

 

ALAPÍTVÁNYUNK:

 

Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhelyiskola

"A Reményhez" Alapítvány

8360 Keszthely, Fodor u. 43.

Az alapítvány célja:

Iskolánk tanulóinak testi és szellemi nevelésének, fejlődésének elősegítése, az ezzel

összefüggő gyakorlati és elméleti feladatok támogatása, valamint az iskola sikeres

tanulóinak, a szociálisan rászorulóknak segítése, illetve a tárgyi feltételek javítása az

intézményben.

Adószám: 18953312-1-20

Bankszámlaszám: 10404955-49513606-00000000

 

 


_

_ _