Csány - Szendrey Általános Iskola

Rezi Tagintézménye

„Mindenki jó valamiben”

OM: 037491 | Cím: 8373 Rezi, Iskola utca 2. | KLIKK Keszthelyi Tankerülete

Tanáraink

Az iskola pedagógusai

Tagintézmény vezető: Zubai Etelka 

 

Osztályfönőkök:

  1. 1. osztály: Bontóné Varga Zita
  2. 2. osztály: Temesi Tünde Katalin
  3. 3. osztály: Varga Adrienn
  4. 4. osztály: Rózsás Erika
  5. 5. osztály: Rozner Horváth Katalin
  6. 6. osztály: Ács Alexandra Mónika
  7. 7. osztály: Németh Gyuláné
  8. 8. osztály: Vincze Brigitta

 

Szaktanárok:

Ács Alexandra Mónika                   Testnevelés

Hardi András                                   Néptánc

Hegyi-Egyed Bernadett                   Angol nyelv

Kadlicskó Krisztián                         Biológia

Kadlicskóné Szládovits Mónika      Fizika

Kiss László                                       Hit- és erkölcstan

Kiss Rita                                           Angol nyelv, ének-zene

Mericsné Rákosa Mariann               Ének-zene

Németh Gyuláné                              Kémia, Matematika

Péntek Balázs                                   Életvitel és gyakorlat

Rozner-Horváth Katalin                   Földrajz, természetismeret, magyar nyelv és irodalom

Szabó Mária                                     Informatika

Szalontai István Balázs                    Hit- és erkölcstan

Udvarhelyi Gergely Zoltán              Angol

Vincze Brigitta                                 Magyar nyelv és irodalom, történelem

Zubai Etelka                                     Életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra