Csány-Szendrey AMI1 Csány-Szendrey AMI2 Csány-Szendrey AMI3 Csány-Szendrey AMI4 Csány-Szendrey AMI5 Csány-Szendrey AMI6 Csány-Szendrey AMI7 Csány-Szendrey AMI8 Csány-Szendrey AMI9 Csány-Szendrey AMI10 Csány-Szendrey AMI11 csany_szendrey_ami_keszthely_iskola__1212 Csány-Szendrey AMI13 Csány-Szendrey AMI14 Csány-Szendrey AMI15 Csány-Szendrey AMI16 Csány-Szendrey AMI17 Csány-Szendrey AMI18


 

ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS

 

1. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak  

2014. szeptember 1-től az  els ő és második évfolyamon , majd a további években felmenő rendszerben az állam  térítésmentesen  biztosítja a tankönyveket a tanulók részére.

Ezen felül rászorultsági alapon iskolánkban a 3-8. évfolyamokon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást.

Ennek érdekében felmérjük a normatív kedvezmény iránti igényt. A jogosultságot okirattal igazolni szükséges. 

2. Normatív kedvezményre jogosult az a szülő, akinek gyermeke:

a)      tartósan beteg ,

b)     a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c)      három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,

d)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következ ő okiratok bemutatása szükséges:

- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)

-  tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

-  a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;

-  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

 

•  A tankönyvtámogatás igénylésének módja:

Az IGÉNYLŐLAP (5. melléklet a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelethez) értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni , melyet az iskolában lehet beszerezni.

Az igényl ő lapokat az előző évben ingyenes tankönyvre jogosult tanulóknak automatikusan kiosztjuk, így jut el a szülőkhöz. Ha előző év óta gyermeke jogosulttá vált, úgy igénylő lapot kérhet a titkárságon vagy a tankönyvfelelőstől.

Az igényt az igénylő lap értelemszer ű kitöltésével és aláírásával,és a szükséges  igazolásokkal együtt történő benyújtásával kell bejelenteni  minden év januárjában.

Iskolánkban a tankönyvlistával együtt kapják meg a szülők az igénylőlapot!

Ha az igénylő az igényét az elő írt határidőre nem nyújtja be, az iskola -   jogszabály szerint   - nem köteles a késedelmesen bejelentett igényt kielégíteni!

  Az időközben történő jogosulttá válást az igény érvényesítéséhez 15 munkanapon belül be kell bejelenteni.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra , hogy  ingyenes tankönyvre jogosult gyermeke nem biztos, hogy minden tankönyvből új példányt kap!

Ingyenes tankönyvek biztosításának lehetősége az iskolában:

  • Az ingyenes tankönyvellátást iskola a könyvtárból, könyvtári tankönyvek kölcsönzésével oldja meg.
  • Ezek lehetnek használt tankönyvek is, amelyeket könyvtári könyvként kell használni, és év végén vissza kell adni a könyvtárnak.
  • A munkafüzeteket és munkatankönyveket a tanulók újonnan és saját tulajdonba kapják.

Jelenleg az előzőekben leírt támogatáson túli kedvezmények adására nincs más lehetőség.


_

_ _