Csány-Szendrey AMI1 Csány-Szendrey AMI2 Csány-Szendrey AMI3 Csány-Szendrey AMI4 Csány-Szendrey AMI5 Csány-Szendrey AMI6 Csány-Szendrey AMI7 Csány-Szendrey AMI8 Csány-Szendrey AMI9 Csány-Szendrey AMI10 Csány-Szendrey AMI11 csany_szendrey_ami_keszthely_iskola__1212 Csány-Szendrey AMI13 Csány-Szendrey AMI14 Csány-Szendrey AMI15 Csány-Szendrey AMI16 Csány-Szendrey AMI17 Csány-Szendrey AMI18


 

VALLÁS ÉS HITOKTATÁS

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, 2013. szeptember

1-jén felmenő rendszerben kötelezően bevezetésre került az erkölcstan tantárgy heti

1 órában, az első és az ötödik osztályokban.

A 2016/17-es tanévben már minden évfolyamon bevezetésre került.

Szülői választás és írásbeli nyilatkozat szerint - ezen tanórák helyett - választható a

hit- és erkölcstan tantárgy, melynek oktatását az Országgyűlés által elismert

egyházak közül iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak, felekezetek végzik, az

erkölcstan tantárggyal azonos időben.

 

Az egyházak képviselői és elérhetőségeik:

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Tál Zoltán plébános

Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia, Keszthely, Fő tér 5.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

Zichy Emőke, lelkész

Keszthelyi Református Egyházközösség, Keszthely, Hanczók u. 20.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Honthegyi Zsolt lelkész

Evangélikus Egyházközség, Keszthely, Deák F. u. 18.

 

 
A leendő 1. és leendő 5. osztályosok szülői tájékoztatója, valamint a választással kapcsolatos szülői nyilatkozat.
 
 

_

_ _